viber-image-2019-03-07-00-45-53Jean-Paul Mariani là CEO của Phanes Pharma International, ông đã tạo ra dòng sản phẩm Be Birth, có nhãn hiệu và thương hiệu được đăng ký tại BOIP.
Dòng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu và yêu cầu trong các tình huống cụ thể mà phụ nữ gặp phải theo thống kê « dịch tễ học » (epidemiology), « tỷ lệ hiện nhiễm » (prevalence ) và số liệu « triệu chứng học » ( semiology), cũng như thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng các thành phần thích hợp nhất, theo các đặc điểm và đặc trưng.
Dòng sản phẩm Be Birth được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trước, trong và sau khi mang thai. Dòng sản phẩm này đã được chứng nhận tiêu chuẩn EU-GMP.
Jean-Paul Mariani là chuyên gia về sản xuất và quản lý EU-GMP tại Liên hợp quốc (UNDP), chuyên viên đánh giá trong các trường hợp liên quan đến GMP, Chuyên gia tại Horizon 2020 (EEC) …

Bình luận của bạn

Mua hàng ngay

Liên hệ sản phẩm

18001190